Selasa, 15 Juni 2010

Keutamaan Ramadhan : Bau Mulut

HADITS KE-2

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda,” umatku dikaruniai lima keistimewaan pada bulan Ramadhan, yang belum pernah diberikan kepada umat- umat sebelum mereka:

(1) Bau mulut orang yang berpuasa disisi Allah lebih disukai oleh Allah dari pada minyak Kasturi

(2) Ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka

(3) Allah menghiasi surga-Nya setiap hari dan berfirman kepadanya,”saatnya hamper tiba bagi hamba-hamba- Ku yang shalih yang tabah dalam ujian, untuk melepaskan segala beban kesukaran (didunia ) dan mereka akan mendatandimu.”

(4) Syaitan-syaitan jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat bebas mengoda mereka sebagaimana mereka mengoda pada bulan-bulan lainnya.

(5) Pada malam terakhir bulan tersebut,mereka akan diampuni.

Ada orang yang bertanya,”Ya rasulullah,apakah malam itu malam Lailatul –Qadar? “Beliau bersabda,’Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberi upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya.” (Ahmad )

FAEDAH

Rasulullah saw menyebutkan didalam hadits diatas tentang lima karunia Allah swt. terhadap umat ini yang tidak diberikan umat-umat (yang berpuasa) terdahulu. Apabila kita betul-betul menyadari betpa besar karunia Allah ini, tentu kita akan berusaha dengn ikhlas untuk mendapatkan karunia yang istimewa ini.Keistimewaan ke-1: Bau mulut orang yang berpuasa (karena lapar) lebih disukai Allah daripada harumnya minyak kasturi. Para pensyarah hadits mengutarakan delapn pendapat mengenai maksud lafazh tersebut,sebagaiman telh diutrakan dalam syarah Al- Muwaththa. Ada tiga penafsiran yang dapat diterima:

Penafsiran pertama : bahwa diakhirat, Allah akan memberikan pahala bau mulut tersebut dengan keharuman yang lebih harum dan segar daripada minyak kasturi. Maksudnya telah jelas dan tidk jauh dari maknafsiran yang sebenarnya. Penafsiran yang demikian ini juga terdapat didalam Durrul-Mantsur,dan terdapat riwayat yang menerangkan dengan jelas oleh sebab itu,sudah tentu ini merupakan penafsiran yang paling tepat.

Penafsiran kedua: Pada hari kiamat,pada sat manusia dibangkitkan dari kubur, cirri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka,yang

Keharumannya melebihi harumnya minyak kasturi.

Penafsiran ketiga: penafsiran yang dapat diterima dari kedu penafsiran diatas adalah bahwa ketika di dunia, bau mulut orang yang berpusa lebih harum disisi Allah daripada harumnya minyak kasturi.(BERSAMBUNG )

Kamis, 10 Juni 2010

Keutamaan Ramadhan

Hadits ke - 1


Dari Salman r.a., ia berkata,” Pada akhir bulan Sya’ban, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda,” Wahai manusia, telah dekat kepada mu bulan yang agung lagi penuh berkah, Bulannya didalannya terdapat satu malam yang lebih baik dari pada seri bulan. Bulan yang didalamnya Allah menjadikan puasa sebagai fardhu dan bangun malam sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri didalamnya dengan beramal sunnah maka, (pahalanya) seperti orang yang beramal fardhu pada bulan lainnya. Dan barang siapa beramal fardhu didalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal tujuh puluh amalan fardhu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, dan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu sedikitpun.’ Mereka berkata,” Ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa.’ Beliau bersabda,” Allah memberi pahala kepada orang yang memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa; meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau sesisip susu. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba- hamba sahayanya pada bulan itu, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah empat amalan pada bulan itu. Dua diantaranya menyenangkan tuhannya, dan dua lainnya kamu pasti memerlukannya.

Adapun dua perkara yang dengannya kamu menyenangkan Tuhanmu adalah: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan kamu memohon ampunan kepada-Nya. Dan dua perkara yang pasti kamu memerlukannya adalah: kamu memohon surga kepada Allah dan kamu berlindung kepada-Nya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya seteguk minum dari telagaku yang ia tidak akan haus hingga ia masuk surga. “ ( Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban ).

Faedah

Hadits di atas dibahas oleh sebagian ahli hadits karena kelemahannya. Namun karena hadits ini mengenai Fadhilah amal, maka kelemahan seperti itu masih dapat diterima. Juga karena hadits banyak dikuatkan oleh hadits- hadits lainnya, maka hadits ini dapat diterima.

Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadits di atas. Pertama, betapa besar perhatian Nabi SAW, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan sya'ban, menasehati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadhan walaupun hanya satu detik. Dalam nasihatnya, beliau menjelaskan dengan panjang lebar keutaman bulan Ramadhan kemudian memberikan beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasan akan dipaparkan dalam pasal kedua risalah ini ( bersambung)
"Ingin meningkatkan traffic pengunjung dan popularity web anda secara cepat dan tak terbatas...?... Serahkan pada saya.… Saya akan melakukannya untuk anda GRATIS...!..Klik disini-1 dan disini-2"